Keres
2019. október  17., csütörtök, Hedvig
Magyar
 
   2019 Október   
   2019 Szeptember   
   2019 Augusztus   
   2019 Július   
   2019 Június   
   2019 Május   
   2019 Április   
   2019 Március   
   2019 Február   
   2019 Január   
   2018 December   
   2018 November   
OKT
15

135 éve

1884. október 15. Csíksomlyón született, Földes Zoltán elbeszélő, költő, tankönyvíró.

Csíksomlyón tanítói oklevelet, Kolozsvárt jogi doktorátust szerzett, tanító lett. Évekig tanított Gyergyóremetén az első világháború előtt, a csutakfalvi iskola igazgatója volt. Már az első világháború előtt több kötete jelent meg. A Hírnök, Pásztortűz, Vasárnap, Új Cimbora, Jóbarát, Erdélyi Tudósító munkatársa volt. 1929-1930-ban Angyalkert (később Erdélyi Kis Pajtás) címmel gyermekújságot adott ki. Gyermekek számára írt köszöntőkönyvet (Kolozsvár, 1923) és iskolai használatra elkészítette Maros-Torda vármegye földrajzát (Kolozsvár, 1923). A népiskolák IV-VIII. osztályai számára szerkesztett magyar olvasókönyveit (1928–37) a katolikus elemi iskolákban használták, a VI-VII. osztályok számára egészségtant írt (1931). Több szépprózai gyűjteménye és verseskötete is megjelent: A magyarságért (cikkgyűjtemény, Ditró, 1913), Versek (Marosvásárhely, é. n.), Az endrédi leányvásár és más elbeszélések (szépprózai írások, Kolozsvár, 1928); újabb versei Szívvel (Szováta, 1928) cím alatt jelentek meg; falusi históriája Az elveszett leány (Kolozsvár, 1928). Apjának, Földes Józsefnek, a csíksomlyói tanító-igazgatónak XIX. századbeli jegyzeteit felhasználva adta ki didaktikus történeteit és jótanácsait János apó tapasztalatai címmel. (Budajenőn halt meg, 1956. július 28-án).

Lásd: Földes Zoltán. Hargita megyeiszemélyiségek adatbázisa 

OKT
10

170 éve

1849. okóber 10. Nagygalambfalván született László Polikárp Miklós, OFM, Ferenc-rendi paptanár, az erdélyi ferencesek tartományfőnöke.
Mikházán 1865-ben lépett a ferenc-rend kötelékébe Polikárp néven. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron kezdte, de Budapesten a Pázmány Péter Egyetem hittudományi karán fejezte be. 1872-ben szentelték pappá. A csíksomlyói gimnázium tanára volt 1872-1875 között, majd a rendi növendékek teológiatanára Kolozsváron, Vajdahunyadon és Mikházán. 1880-tól Nagyszebenben házfőnök és definitor. Már 1883-ban rendtartományfőnökké választották. Négy ízben is vállalta a tartományfőnöki megbízatást, három-három évre. 1903-ban Rómába hívták, ahol a rend római vezetésében tanácsos és a kapisztránus rendtartomány vizitátor generálisa volt. Tartományfőnökként az Erdélyi Ferences Rendtartományon belül 1884-ben elindított belső rendi reformot támogatta, tevékenységével később hozzájárult az egész rendi élet általános reformjához. Egyik előkészítője és megszövegezője volt a XIII. Leó pápa által 1897-ben kiadott Ferenc-rendi szabályoknak, amelyek a rend mindhárom ágában – ferencesek, minoriták, kapucinusok – véghezvitték a rendi élet reformját. 1909-ben tért vissza az erdélyi rendtartományba. Majláth Gusztáv Károly püspök állandó kisérőjeként részt vett a bérmautakon, az egyházmegye majd minden települését bejárta. A Szent Ferenc Hírnöke című ferences folyóirat egyik alapítója volt. Munkája: Monza Pacifik: Tíz napi lelki gyakorlat. Olaszból fordította. (Kolozsvár, 1909). (Szászmedgyesen halt meg, 1910. május 15-én).

OKT
09

175 éve

1844. október 9. Pozsonyban meghalt Gegő Elek ferencrendi szerzetes, hitszónok, egyházi és történeti író.

Nagyszombatban és Pozsonyban teológiát és bölcseletet tanult, 1829-ben szentelték fel. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta 1835-ben. Az MTA megbízásából a bukovinai és moldvai magyarokat kereste fel, A moldvai magyar telepekről c. munkájában számolt be útjáról az akadémiának, amely 1838-ban Budán jelent meg. Munkája úttörőnek számít a moldvai magyarok településeiről feltárt megbízható adatai révén, leírta a csángó nyelvjárás néhény sajátosságát is. Több más munkája is megjelent nyomtatásban, tankönyveket fordított magyar nyelvre, a csíki tájszavak gyűjtésével is foglalkozott.(Csíktaplocán született, 1805. március 25-én).

Lásd: Gegő Elek.Hargita megyei személyiségek adatbázisa

 
NYITVATARTÁS

 HÉTFŐ - PÉNTEK:  

8 - 18

 SZOMBAT - VASÁRNAP:

 zárva

Hasznos linkek

Hargita Megye Tanácsa


Hargita Megyei Kulturális Központ


Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont


Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ


Hargita Népe Kiadó


Hargita Kiadóhivatal –
Székelyföld Kulturális Folyóirat


Hargita Megyei
Művészeti Népiskola

OKT
15

135 éve

1884. október 15. Csíksomlyón született, Földes Zoltán elbeszélő, költő, tankönyvíró.

Tovább ►

OKT
10

170 éve

1849. okóber 10. Nagygalambfalván született László Polikárp Miklós, OFM, Ferenc-rendi paptanár, az erdélyi ferencesek tartományfőnöke.

Tovább ►

OKT
09

175 éve

1844. október 9. Pozsonyban meghalt Gegő Elek ferencrendi szerzetes, hitszónok, egyházi és történeti író.

Tovább ►

<< < 2019 OKTÓBER > >>
H K SZ CS P SZ V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Kérdéseire, a könyvtári szolgáltatással kapcsolatos észrevételeire a könyvtárosok válaszolnak
önnek e-mailban, amennyiben Ön kitölti az adatokat.

Kérdezd a könyvtárost