Keres
2023. március  29., szerda, Auguszta
Magyar
 

Közel 40 000 felolvasó 12 ország 177 településén – a Kányádi Sándor felolvasómaraton beszámolója

2015 FEB
25

Összesen 12 ország 177 településén 39 698-an szólaltattuk meg 2015. február 17-én Kányádi Sándor műveit az idei, immár hetedik alkalommal megszervezett nemzetközi felolvasómaratonon. Kányádi életművének gazdagsága elevenedett meg ezen a napon, általa továbbadhattuk ismét az olvasás szeretetét, részesei lehettünk a közös olvasás örömének.
Szerte a világban nagyon sok helyen olvastunk együtt, Székelyföld számos településén át a szórványvidékig, Erdélyben Csíkszeredán és Székelyudvarhelyen át Máramarosig, Bukaresttől Budapestig, Kárpátaljától Vajdaságig, Felvidéken Belgiumon át Londonig és Dublinig, Svájcban, Németországban és Svédországban. Az óceánon túl is megszólalhattak Kányádi versei, az Amerikai Egyesült Államokban és Dél-Afrikában is. Az országhatárokon átívelő maratoni felolvasás fő szervezője idén is a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár volt, Hargita Megye Tanácsával együttműködésben.
Egy héttel a maraton lezárulása után sikerült összesíteni az adatokat, ekkor derült ki, sokkal többen voltunk mint bármikor az előző években.

Számos iskolában, napközikben, óvodában, könyvtárban, intézményben, otthon, családban vagy egyedül, a magunk és mások örömére. Rengeteg helyről érkeztek beszámolók, visszajelzések, képek, üzenetek, amelyek érzékeltetik a maraton méreteit, hangulatát.

Nagy örömmel tölt el, hogy évről évre nő a maraton népszerűsége, közel 12 000-el sikerült túlszárnyalni az eddigi legnépesebb felolvasás, a tavalyi Móricz Zsigmond felolvasómaraton résztevőinek számát is (tavaly összesen 27.644-en olvastunk fel, 13 országban 156 településen). A rendezvény példátlan sikere annak is köszönhető, hogy Kányádi személyisége, gazdag életműve rengeteg embert megszólított, és annak is, hogy a maraton sokak közös ügyének, az olvasás népszerűsítésének próbál nyitott keretet adni, amit mindenki tetszés szerint saját ötleteivel tölthet meg.
A maraton erdélyi, romániai résztvevőinek létszáma is rekordot döntött:
Országhatárainkon belül 16 megyében, 135 településről 31 832-en csatlakoztak a felolvasáshoz. (Mintegy 12 000-el nőtt a hazai résztvevők száma tavalyhoz képest (akkor 108 erdélyi településről 18.706-an csatalakoztak).
A legtöbb település természetesen továbbra is Hargita megyéből jelentkezett, a megye 60 településéről 19 733 felolvasó vett részt az idei felolvasáson.
Külföldről 11 országból, 42 településről, 8 866-an csatlakoztak a felolvasáshoz.

A Kányádi Sándor felolvasómaraton összesített számadatai:

Összesen: 12 országból 39 698 felolvasó, 177 településen.

1. Románia/ Erdély: 31 832 – 16 megye – 135 település – 203 intézmény
2. Magyarország: 5680 – 24 település – 30 intézmény
3. Felvidék: 1346 – 7 település – 7 intézmény
4. Kárpátalja: 555 – 3 település – 3 intézmény
5. Szerbia (Vajdaság): 250 – 1 település – 1 intézmény
6. Belgium: 25 – 1 település – 1 intézmény
7. Írország 12 - 1 település
8. USA: 6 – 2 település – 1 intézmény
9. Svájc: 2 – 1 település
10. Svédország: 2 - 1 település
11. Anglia: 1 – 1 település
12. Dél-Afrika: 1 – 1 település

Romániai /Erdélyi megyék összesített adatai:

Megye

Felolvasók száma

Település

Intézmény

Hargita

19733

60

101

Maros

5198

32

47

Kovászna

1616

9

15

Kolozs

1067

7

10

Brassó

254

2

3

Beszterce-Naszód

286

4

4

Bihar

2761

8

12

Máramaros

18

1

1

Fehér

120

1

1

Szatmár

190

2

2

Szilágy

204

3

4

Ilfov - Bukarest

66

1

1

Krassó-Szörény

50

1

1

Arad

4

1

-

Szeben

65

1

1

Bákó

200

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hargita megye részvétele a maratonon: a megye 60 településén összesen 19 733 felolvasó.

 Csíkszeredában 20 intézmény vett részt a felovasásban, összesen több mint 3360-an olvastunk fel a város különböző helyszínein a nap folyamán. A csíkszeredai tanintézmények, középiskolák, általános iskolák és óvodák többségében szerveztek felolvasást. Elsőként a Sapienita EMTE könyvtára csatlakozott a városból, a maraton napján csatlakozott hozzánk Hargita Megye Tanácsának munkaközössége is száz felolvasóval. Az intézmények többnyire saját helyszínen szerveztek felolvasást, de több helyi iskolából, intézményből érkezett küldöttség könyvtárunkba is, többek között a Hargita Népe napilap szerkesztőségének tagjai is.

A Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében Kopacz Katalin-Mária könyvtárigazgató köszöntő szavai nyitották meg az ünnepséget, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében Szarka Gábor konzul köszöntötte a felolvasókat. Első felolvasóként Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke köszöntötte a maraton résztvevőit, a Csíkszeredai Főkonzulátus munkaközösségének öttagú küldöttsége és a Sapientia EMTE csíkszeredai könyvtárának igazgatója, Balog László felolvasásában hangzott el Kányádi egy-egy verse. A megnyitó ünnepi hangulatáról és a Kájoni János Megyei Könyvtárban zajló felolvasásról részletesen beszámoltunk honlapunkon. A nap folyamán nyolc órán át olvastunk fel a könyvtárban, 318 felolvasó szólaltatta meg Kányádi műveit magyar, román és angol nyelven is.

A város iskoláiból érkező csoportok olvastak fel sorra a délelőtt folyamán: a Petőfi Sándor Általános Iskola két osztálya, a Nagy Imre Általános Iskola harmadikos tanulói, a Márton Áron Gimnázium tizedikesei olvastak fel a délelőtt folyamán a megyei könyvtárban. A Venczel József Szakközépiskola kilenc diákja angolul olvasott Kányádi verseiből, majd a Segítő Mária Gimnázium tanulói érkeztek a könyvtár előadótermébe.

Délután a felnőttek vették át a stafétát a könyvtár előadótermében: a Hargita Népe napilap szerkesztőségének kilenc munkatársa is könyvtárunkban olvasott fel. Majd következtek a Segítő Mária Gimnázium Kájoni János Cserkészcsapatának tagjai, valamint a Németh Géza Kulturális Egyesület huszonkét tagja is, a könyvtár olvasókörének tagjai közül is felolvastunk néhányan, valamint a könyvtár munkatársai és mások is.  

A nap folyamán többször is elhangzottak Kányádi legismertebb versei - a Fától fáig, a Fekete-piros, a Nyergestető, A kökösi hídon, a Vannak vidékek versciklus költeményei - de kevésbé ismert művei közül is nagyon sok megszólalt.

Székelyudverhelyen a Városi Könyvtár volt a központi helyszín, Szőcs Endre könyvtárigazgató nyitotta meg a felolvasást, a legtöbb helyi iskola bekapcsolódott a felolvasásba. Adataink szerint a városban összesen 11 intézményben 3412-en olvastak fel az idei maratonon. 

Nagygalambfalva, a költő szülőfaluja is bekapcsolódott a maratonba 100 felolvasóval. Székelykeresztúron négy intézményben 734-en, Gyergyószentniklóson közel 650-en olvastak fel, a városi könyvtárban és a helyi iskolákban.
Köszönjük a megyéből bekapcsolódó települések intézményeinek, könyvtárosainak, pedagógusainak és minden helyi szervezőnek a munkáját, hogy lehetővé tették a rekordnak számító részvételt az idei felolvasómaratonon.

A nagyvárosoktól a kistelepülésekig nagyon sok erdélyi településről jelentkeztek, sok az új jelentkező, és számos helyen a tavalyinál többen olvastak fel. Hargita megye után Maros megye a következő legnépesebb megye, 32 településsel, 5198 résztvevővel. Csak Marosvásárhelyről több mint 1500-an olvastak fel, a Bernády György Általános Iskolában több mint 500-an, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban 257-en. A Nyárád-menti településekről közel 800-an vettek részt, Kovászna megyéből 9 településről 1556 felolvasó jelentkezett (Kézdivásárhelyről 447 felovasó, Sepsiszentgyörgyön 6 intézményben több mint 800-an olvastak, de néhány kistelepülésről is jelentkeztek.
Idén újonnan csatlakozott például Bukarest, az Ady Endre Líceum 66 felolvasóval, de új csatlakozó a Máramaros megyei Kapnikbánya is 18 felolvasóval. A Bihar megyében 8 településen olvastak fel, Székelyhídon például több mint 600-an, Nagyváradon a Gheorghe Sincai Megyei Könyvtárban 200-an. Kolozs megyéből a szamosújvári Téka Alapítványnál olvastak fel,  Tordán 360-an, Válaszúton a Kallós Zoltán Alapítvány szervezésében is felolvastak.  A Szatmár megyei Piskoltról 150-en. A Szilágy megyei Varsolcon 94-en olvastak fel. Brassóból és a Szeben megyei Medgyesről is részt vettek idén is. Beszterce-Naszód megyében Magyardécse, Magyarnemegye és Vice településeken 180-an olvastak, Fehér megyében Gyulafehérvárról, a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban 120-an, a Krassó-Szörény megyei Resicabányán 50-en olvastak, az Arad megyei Szapárligeten 4-en olvastak. A Bákó megyei Gyimesbükkben 200-an, és olvastak Frumószán is.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az erdélyi szórványból idén is nagyon sok helyről kapcsolódtak be a felolvasásba. Hargita Megye Tanácsának Összetartozunk közösségépítő programja jóvoltából sikerült bevonni már a korábbi években a szórványban élőket is.

 Megtiszteltetést jelent, hogy országhatárainkon túlról nagyon sokan idén is csatlakoztak hozzánk. Határainkon túlról 11 ország 42 településén közel 9000-en szólaltatták meg Kányádi műveit.

Magyarországról, Felvidékről (Szlovákia) Kárpátaljáról (Ukrajna) Újvidékről, de távolabbi helyekről is csatlakoztak hozzánk idén is. Írországban, Dublinban is felolvastak, Brüsszelben a Belgiumi Magyarok Szövetségének tagjai olvastak, és Londonban is volt egy felolvasó. A maraton napján csatlakoztak a felovasához egy –egy településen Svájcból és Svédországból. Az óceánon túlról, Seattle-ben, (USA), Cleveland-ben (Ohio állam, USA) olvastak fel, és Dél-Afrikában idén is volt egy felolvasó,

Magyarországról 24 telpülésen 5684 felolvasó vett részt. Velünk olvastak Egerben, a Balassi Bálint Általános Iskolában http://www.heol.hu/heves/kultura/felolvasomaraton-a-balassiban-597911

Veszprémben a Cholnoky Könyvtár szervezte meg a felolvasást: http://veol.hu/veszprem/kanyadi-sandor-verseit-olvastak-1679898

Felolvastak Budapesten és és számos kisebb településen is, A Váci Irodalmi Szalon munkatársa három iskolát és egy óvodát kapcsolt be a felolvasásba, több mint 300-an olvastak fel. Ádók Péter szervezőmunkájának köszönhetően ismét bekapcsolódott Csanádpalota, Pitvaros, Nagyér, Királyhegyes, Makó és Deszk. Az Oroszlányi József Attila Általános Iskolában 520-an olvastak fel, Pécsett a Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 250-en olvastak, és a sort folytathatnánk.

Kárpátalján 3 településen Gáton, Ungváron és Mzőváron 550-nél többen olvastak idén is, Szlovákiában 7 településen közel 1350-en olvastak, köztük Ipolyságon a városi könyvtárban több mint 350-en. Csókán, Újvidéken (Szerbia) a Művelődési és Oktatási Központ, Líra Egyesület szervezte meg a felolvasást 5 helységben.

Angol, német és román nyelven is elhangzottak Kányádi versei, többek között Segesváron és Gyergyócsomafalván románul, Vácon, Gödön (Magyarország) és Csíkszeredában a Segítő Mária Gimnáziumban németül, a Kájoni János Megyei Könyvtárban angolul és románul.

A szervező csapat nevében köszönetet mondunk minden intézménynek, civil szervezetnek, alapítványnak, amelyek csatlakoztak a Kányádi Sándor felolvasómaratonhoz itthon Erdélyben, Romániában és az országhatárainkon túl. Köszönet illeti a rendezvény megszervezéséhez nyújtott hozzájárulásért a helyi szervezőket – mindazokat, akik válallták a maraton népszerűsítését iskolákban, óvodákban, intézményekben, gyerekek és fiatalok, felnőttek és idősek körében.

És nem utolsósorban köszönet László Juditnak - aki 2009-ben útjára indította a maratont - a közös célért való együttes munkálkodás ismét meghozta a várt eredményt, sikerült átadni még több embernek az olvasás örömét.

Köszönjük minden felolvasónak, aki bárhol a nagyvilágban csatlakozott hozzánk, akár intézményekben, csoportosan, vagy otthon egyedül, vagy családi körben, hogy idén is megvalósulhatott a maraton legfőbb célkitűzése, minél több embernek átadni az olvasás örömét!

Kiemelt köszönettel tartozunk a média, a sajtó munkatársainak, akik az eseményről tudósítottak számos helyszínen.

A felolvasás élményéről számos visszajelzés érkezett a rendezvény facebook oldalára is, hírek, beszámolók, fotók országhatárokon innen és túlról. A közös olvasás az összetartozás élményét nyújtja, jó volt átélni ismét együtt ezt az élményt, köszönjük mindenkinek!

Brüsszel, Belgiumi Magyarok Szövetsége

Bolyai Farkas Elméleti Líceum könyvtára, Marosvásárhely

Gyimesközéploki iskolások a maratonon

 
NYITVATARTÁS

HÉTFŐ - PÉNTEK

8.00 - 18.00

SZOMBAT - VASÁRNAP:

ZÁRVA

Hasznos linkek

Hargita Megye Tanácsa


Hargita Megyei Kulturális Központ


Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont


Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ


Hargita Népe Kiadó


Hargita Kiadóhivatal –
Székelyföld Kulturális Folyóirat


Hargita Megyei
Művészeti Népiskola

MáRC
28

150 éve

1873. március 28. Csíkmindszenten született Nagy István festőművész.  A 20. század magyar képzőművészetének kimagasló egyénisége. 

Tovább ►

MáRC
26

120 éve

1903. március 26. Csíkszeredában született Gözsy Béla gyógyszerész, egyetemi tanár. 

Tovább ►

MáRC
18

110

1913. március 18. Csíkmindszenten meghalt Becze Antal jogász, országgyűlési képviselő, Csík megye alispánja 1882-1906 között.

Tovább ►

MáRC
18

110 éve

1913. március 18. Székelyudvarhelyen született Haáz Ferenc etnográfus, Haáz Ferenc Rezső fia. 

Tovább ►

MáRC
16

70 éve

1953. március 16. Capul Midia-n meghalt Boros Domokos Fortunát, P. Ferenc-rendi szerzetes, történész, egyháztörténész, a Ferenc-rend erdélyi tartományfőnöke

Tovább ►

MáRC
13

360 éve

1663. március 13. Temesváron meghalt Szentgyörgyi Ferenc római katolikus püspök.

Tovább ►

MáRC
09

160 éve

1863. március 9. Nyárádszentbenedeken született Fülöp Árpád tanár, irodalomtörténeti tanulmányok szerzője.

Tovább ►

MáRC
07

55 éve

1968. március 7. Csíkszeredában született Erőss Zsolt hegymászó. A világ tizennégy nyolcezer méternél magasabb hegycsúcsa közül tizet hódított meg, az első magyarként mászta meg a Föld legmagasabb hegyét, a Csomolungmát.

Tovább ►

<< < 2023 MÁRCIUS > >>
H K SZ CS P SZ V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kérdéseire, a könyvtári szolgáltatással kapcsolatos észrevételeire a könyvtárosok válaszolnak
önnek e-mailban, amennyiben Ön kitölti az adatokat.

Kérdezd a könyvtárost